ï»?HTML>通知公告-许昌职业技术学é™?/TITLE><META Name="keywords" Content="许昌职业技术学é™?通知公告" /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575353544703090603 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../news/list_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1033,'/news/list_news.jsp',-1,1726811427)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY style="background: url(../news/dfiles/14446/images/body_topbg.jpg) repeat-x 50% top"> <h1><a href="http://www.chinajnzq.com/">Ç¿ŠdÂÒÂëÖÐÎÄ×ÖÄ»,ÅöÅöÅöÈËÈËÔèÈÃÈËÈË°®,Æ®»¨Ò»¼¶ÎçÒ¹ÀíÂÛƬÖÐÎÄ×ÖÄ»</a></h1> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div>ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "å¾®èÊY雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../index.htm"><span class="fontstyle275153"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="xww.htm"><span class="fontstyle275153"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="xzyw.htm"><span class="fontstyle275153"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="tzgg.htm"><span class="fontstyle275153"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="xbdt_.htm"><span class="fontstyle275153"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="mtkw.htm"><span class="fontstyle275153"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="gzsd.htm"><span class="fontstyle275153"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" ><span class="fontstyle275153"> é˜›_…‰¾|?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="xtbjjt.htm"><span class="fontstyle275153"> æå›ç™‘Ö®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="jxky.htm"><span class="fontstyle275153"> æ•™å­¦¿U‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5405.htm" title="关于转发《关于开展第三届许昌市优¿U€½C„¡§‘专家评选工作的通知》的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle275165">关于转发《关于开展第三届è®?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5404.htm" title="HNHC-C2021007可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€?021òq´æ•™å­¦èƒ½åŠ›æ¯”赛省赛培训”项目竞争性磋商公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">HNHC-C2021007可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5403.htm" title="许昌职业技术学院“双重预防体¾pÕd¾è®ä€é¡¹ç›®ç«žäº‰æ€§ç£‹å•†é‡‡è´­å…¬å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">许昌职业技术学院“双重预é˜?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5392.htm" title="“许昌职业技术学院制作专业课½E‹ä¸€¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">“许昌职业技术学院制作专ä¸?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5391.htm" title="“许昌职业技术学院制作专业课½E‹äºŒ¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">“许昌职业技术学院制作专ä¸?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5390.htm" title="“许昌职业技术学院制作公共基¼‹€è¯„¡¨‹¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">“许昌职业技术学院制作公å…?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5368.htm" title="许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作公共基¼‹€è¯„¡¨‹¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">许昌职业技术学院“许昌职ä¸?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5367.htm" title="许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作专业课½E‹ä¸€¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">许昌职业技术学院“许昌职ä¸?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5366.htm" title="许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作专业课½E‹äºŒ¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle275165">许昌职业技术学院“许昌职ä¸?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont275165">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../info/1033/5356.htm" title="关于转发《河南省教育厅办公室关于开å±?020òq´åº¦æ²›_—省高校哲学社会科学优¿U€æˆæžœå¥–评选工作的通知》的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle275165">关于转发《河南省教育厅办å…?..</span></a> <span class="timestyle275165"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle275165" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头¾l§ç®‹æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle275166" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置åQ? <a href="../index.htm"><span class="fontstyle275166">首页</span></a><span class="splitflagstyle275166">>></span><a href="../xwwdh.htm"><span class="fontstyle275166">新闻¾|?/span></a><span class="splitflagstyle275166">>></span><a href="tzgg.htm"><span class="fontstyle275166">通知公告</span></a></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <style> A.f275167:link{COLOR: #222222;} A.f275167:visited{COLOR: #222222;} A.f275167:active{COLOR: #222222;} A.f275167:hover{COLOR: #cc0000;} </style> <INPUT TYPE="hidden" NAME="actiontype" VALUE=""><input type="hidden" name="_scode_" value="1621504507204"><input type="hidden" name="urltype" value="tree.TreeTempUrl"><input type="hidden" name="wbtreeid" value="1033"><input type="hidden" name="outFlag" value="false"> <style type="text/css"> .headStyle1m0w76j8fx, .headStyle1m0w76j8fx td, .headStyle1m0w76j8fx div {font-size: 12px;font-family:宋体; color: #000000; margin-left: auto; margin-right: auto; line-height:14px;} .defaultButtonStyle {font-size: 12px;font-family:宋体; height:20px;color: #000000;BORDER: #AFD5F5 1px solid; margin: 0px;padding: 0px; FILTER:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr=#ffffff, EndColorStr=#BDDBF7); CURSOR: pointer; line-height:14px;background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ffffff), to(#BDDBF7));background: -moz-linear-gradient( top,#ffffff,#BDDBF7);background:-ms-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#bddbf7 100%);} .defaultinputStyle {font-size: 12px;font-family:宋体; height:20px; border:1px solid #AFD5F5; line-height:14px;} .colHeader {font-size: 12px;font-family:宋体; line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx a, .pageList .this-page {font-size: 12px;font-family:宋体; display:inline-block; height:14px; padding: 2px 4px; border: solid 1px #AFD5F5; background: #fff; text-decoration: none; MARGIN-RIGHT: 1px;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx a:visited {font-size: 12px;font-family:宋体; color: #000000; text-decoration: none; line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .PrevDisabled {font-size: 12px;font-family:宋体; display:inline-block;height:14px; margin-right: 3px; padding: 2px 4px; background: #fff;color:#ccc;border: solid 1px #AFD5F5; line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .SelectList {font-size: 12px;font-family:宋体;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .Prev { font-size: 12px;font-family:宋体; margin-right: 3px; padding: 2px 4px;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .break {font-size: 12px;font-family:宋体; border: none; text-decoration: none; line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .NextDisabled { font-size: 12px;font-family:宋体;display:inline-block; height:14px; margin-left: 2px; padding: 2px 4px;background: #fff;color:#ccc;border: solid 1px #AFD5F5; line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .Next { font-size: 12px;font-family:宋体; margin-left: 2px; padding: 2px 4px;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx .this-page {font-size: 12px;font-family:宋体;display:inline-block;height:14px;padding: 2px 4px; border: solid 1px #AFD5F5; background: #E1F0FD; font-weight: bold; color:black; MARGIN-RIGHT: 1px;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx a:hover {font-size: 12px;font-family:宋体;color: black; background: #EFF7FE; border-color: #AFD5F5; text-decoration: none;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx a:link {font-size: 12px;font-family:宋体;color: #000000; text-decoration: none;line-height:14px;} .headStyle1m0w76j8fx a:active { font-size: 12px;font-family:宋体;color: black; text-decoration: none; background: #EFF7FE; line-height:14px;} </style><script language="javascript" src="/system/resource/js/gotopage.js"></script><script type="text/javascript">function a275167_gopage_fun(){_simple_list_gotopage_fun(42,'a275167GOPAGE',2)}</script> <table width="100%" class="winstyle275167"> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5405.htm" target="_blank" title="关于转发《关于开展第三届许昌市优¿U€½C„¡§‘专家评选工作的通知》的通知">关于转发《关于开展第三届许昌市优¿U€½C„¡§‘专家评选工作的通知》的通知 </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/18 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5404.htm" target="_blank" title="HNHC-C2021007可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€?021òq´æ•™å­¦èƒ½åŠ›æ¯”赛省赛培训”项目竞争性磋商公å‘?>HNHC-C2021007可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€?021òq´æ•™å­¦èƒ½åŠ›æ¯”赛省赛培训”项目竞争性磋商公å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/18 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5403.htm" target="_blank" title="许昌职业技术学院“双重预防体¾pÕd¾è®ä€é¡¹ç›®ç«žäº‰æ€§ç£‹å•†é‡‡è´­å…¬å‘?>许昌职业技术学院“双重预防体¾pÕd¾è®ä€é¡¹ç›®ç«žäº‰æ€§ç£‹å•†é‡‡è´­å…¬å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/18 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5392.htm" target="_blank" title="“许昌职业技术学院制作专业课½E‹ä¸€¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘?>“许昌职业技术学院制作专业课½E‹ä¸€¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/14 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5391.htm" target="_blank" title="“许昌职业技术学院制作专业课½E‹äºŒ¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘?>“许昌职业技术学院制作专业课½E‹äºŒ¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/14 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5390.htm" target="_blank" title="“许昌职业技术学院制作公共基¼‹€è¯„¡¨‹¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘?>“许昌职业技术学院制作公共基¼‹€è¯„¡¨‹¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»ïL»“果公å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/14 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5368.htm" target="_blank" title="许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作公共基¼‹€è¯„¡¨‹¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘?>许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作公共基¼‹€è¯„¡¨‹¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/11 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5367.htm" target="_blank" title="许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作专业课½E‹ä¸€¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘?>许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作专业课½E‹ä¸€¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/11 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5366.htm" target="_blank" title="许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作专业课½E‹äºŒ¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘?>许昌职业技术学院“许昌职业技术学院制作专业课½E‹äºŒ¾l„教学能力参赛作品课½E‹é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/11 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5356.htm" target="_blank" title="关于转发《河南省教育厅办公室关于开å±?020òq´åº¦æ²›_—省高校哲学社会科学优¿U€æˆæžœå¥–评选工作的通知》的通知">关于转发《河南省教育厅办公室关于开å±?020òq´åº¦æ²›_—省高校哲学社会科学优¿U€æˆæžœå¥–评选工作的通知》的通知 </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/10 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5351.htm" target="_blank" title="许昌职业技术学é™?021â€?024学年教材供应商供货资格采购项目招标公å‘?>许昌职业技术学é™?021â€?024学年教材供应商供货资格采购项目招标公å‘? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/08 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5344.htm" target="_blank" title="DX-2021003可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€œä½“育馆健èín房购¾|®å¥íw«å™¨æâ€?™å¹ç›®é‡‡è´­å…¬å‘Š">DX-2021003可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€œä½“育馆健èín房购¾|®å¥íw«å™¨æâ€?™å¹ç›®é‡‡è´­å…¬å‘Š </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/07 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5342.htm" target="_blank" title="XCFZ-T2021004可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€œä¸œ½‹®çƒåœºåŒ—侧地面硬化”项目评标结果公½C?>XCFZ-T2021004可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€œä¸œ½‹®çƒåœºåŒ—侧地面硬化”项目评标结果公½C? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/06 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5341.htm" target="_blank" title="CFZ-T2021003可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€œä¸œåŒ—角假山及东围墙内侧é“ø™®¾å›­èµ\”项目评标结果公½C?>CFZ-T2021003可‚®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢â€œä¸œåŒ—角假山及东围墙内侧é“ø™®¾å›­èµ\”项目评标结果公½C? </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/06 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr height="20"> <td width="1" nowrap><span class="leaderfont275167"><img src="../news/images/dxd1.jpg" align="absmiddle" border="0"> </span></td> <td width="100%" style="font-size:9pt"> <a class="c275167" href="../info/1033/5258.htm" target="_blank" title="许昌职业技术学é™?021òq´å¤å­£ä½œæ¯æ—¶é—´è¡¨">许昌职业技术学é™?021òq´å¤å­£ä½œæ¯æ—¶é—´è¡¨ </a> </td> <td width="1%" nowrap><span class="timestyle275167">2021/05/06 </span></td> <td width="1%" nowrap></td> </tr> <tr><td colspan="3" height="1" BACKGROUND="../news/images/xx_01.jpg" style="padding:0px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" align="center"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <TR><td colspan="0"><table cellspacing="0" class="headStyle1m0w76j8fx" width="100%" cellpadding="1"><tr valign="middle"><TD nowrap align="left" width="1%" id="fanye275167">å…?21æ?nbsp; 1/42 </td><td nowrap align="left"><div><span class="PrevDisabled">首页</span><span class="PrevDisabled">上页</span><a href="tzgg/41.htm" class="Next">下页</a><a href="tzgg/1.htm" class="Next">ž®ùN¡µ</a>  <input align="absmiddle" type="button" class="defaultButtonStyle" id="gotopagebut" name="a275167Find" value="转到" onclick="javascript:a275167_gopage_fun()"><INPUT size="2" align="absmiddle" class="defaultInputStyle" NAME="a275167GOPAGE" id="a275167GOPAGE" VALUE="" style="margin-left:1px;margin-right:1px">™å?/div></td></tr></table> </table> </td></tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址åQšæ²³å—省许昌市新兴èµ\4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> <a href="http://www.chinajnzq.com/">Ç¿ŠdÂÒÂëÖÐÎÄ×ÖÄ»,ÅöÅöÅöÈËÈËÔèÈÃÈËÈË°®,Æ®»¨Ò»¼¶ÎçÒ¹ÀíÂÛƬÖÐÎÄ×ÖÄ»</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>